Вметнување на врски

  • Traingle-yoke-plate-L-1040

    Плоча за јарем-јарем-L-1040

    Врската за поврзување за поврзување на изолаторот и приклучоците на далекуводот за ултра напон. Платото за јарем е галванизиран челик со топла топлина. Обликот на плочата јарем од типот LF е исто како правоаголник во кој овална дупка се наоѓа во средната положба; се користи за поврзување помеѓу две парчиња одделни спроводници подложени на изолаторска низа со двојна врска (жица на изолатор на суспензија или затегнување). Главно е инсталиран на надземен високонапонски далекувод од 330KV. LF Type Yoke Plate е су ...